v
a n d i e v a n v a n d i e p e n
       
truus x niek
7 september 1961: huwelijk
1 voordracht
 

voordracht van pa

A is de aanvang van onze rijmerij.
Je moet het nemen zoals 't is, want amateurs zijn wij.

B is het bruidspaar dat heden is getrouwd.
We zullen hopen dat het hun geen enkele dag berouwt.

C zijn de cadeaus die 't bruidspaar heeft gekregen.
Ze kunnen alles hebben en zijn nergens mee verlegen.

D is deze datum. Dat is september zeven.
Voor het bruidspaar heel belangrijk: het begin van een nieuw leven.

E is ons Engelbertje. Die kon nog niet mee,
maar hij heeft een goed kosthuis en is heus ook wel tevree.

F is dit feest, dat we vieren hier tesaam.
Wij vinden het een fijne dag, daar kun je van op aan.

G is Grosthuizen, waar ze woonden allebei.
Ze gaan ons nu verlaten, maar ze blijven wel dichtbij.

H is het huisje waarin ze wonen gaan.
We hopen dat U daar een goede keus mee hebt gedaan.

I is een ieder die hier aanwezig is.
Wij leven allen met U mee, da's zeker en gewis.

J dat is Jantje, een broertje van de bruid.
Hij komt soms zonder zwembroek 't verkledershokje uit.

K dat is Kees, die hier de leiding heeft.
We zullen zorgen dat hij het niet al te moeilijk heeft.

L dat is Lia, de jongste bruiloftsgast.
Ook zij geniet hier wel vandaag, ja dat geloof ik vast.

M dat is mama, die 't bruidje missen zal
en die hoopt dat zij gelukkig wordt met here bruigom Smal.

N dat is Nico. Dat is de bruigoms naam.
Tracht steeds die naam te houden vrij van alle smet en blaam.

O dat is opa. Die is hier ook vandaag.
Hij hielp het bruidspaar aan een huis; hij helpt een ander graag.

P dat is Philips, waar bruigom werken gaat.
Het is te hopen dat het werk hem daar nu goed aanstaat.

Q dat is zo'n rare letter, daar weet ik heus niets voor.
We slaan hem dus maar over en gaan weer rustig door.

R zijn de ringen die 't paar nu hecht verbinden.
Blijft altijd aan elkander trouw, waar ge U ook mag bevinden.

S dat is Smal, de naam die Truus nu ook zal dragen.
Daar moeten we aan wennen nog; dat duurt wel een paar dagen.

T dat is Truus, die ons nu verlaten gaat.
Wij vinden het heel jammer, ook al was je wel eens kwaad.

U is het uur van scheiden, dat lang nog niet zal slaan:
het is toch zeker middernacht als wij naar huis toe gaan.

V is de vreugde die heerst op dit mooi' feest.
We hebben allemaal veel lol en zingen om het meest.

W is de was. Die deed Truus menig jaar.
Ze was daarin geweldig rap, ze was er zo mee klaar.

X is Xantippe. Dat was een kwaaie vrouw.
Het was voor Nico niet zo best als Truus zo wezen zou.

Y is de ijver die Truus steeds heeft betoond.
Wij hopen dat de goede God U daarvoor eens beloont.

Z is de zegenwens waarmee ik hier besluit:
Wij wensen U heel veel geluk. Nu is ons versje uit.