v
a n d i e v a n v a n d i e p e n
       
pa x mam
26 april 1989: gouden huwelijk
5 liedjes + potpourri
 

welkomstlied
wijze: Brandend zand

  Refrein:
Jaap en Truus die zijn nu 50 jaar een paar,
zeg gerust: een paar apart.
Goed gezond en allebei zo'n kop met haar
en vooral een gouden hart.

't Is een prachtige prestatie.
Daarom zijn wij hier bijeen.
Trouwen mag dan simpel wezen -
zo lang samen lukt haast géén

  Refrein

Feest begint normaal met "Welkom!",
maar da's nu een loos gebaar:
als er één stel altijd welkom
is, is 't wel dit gouden paar.

  Refrein

Eerst die rijtoer, toen die kerkdienst
op een droogje valt niet mee.
Daarom gaan we ons gauw storten
op de koffie en de thee.

  Refrein:
Jaap en Truus die zijn nu 50 jaar een paar,
zeg gerust: een paar apart.
Daarom zijn we met z'n allen bij elkaar
en het feest gaat nu van start!.

kleinkinderenlied
wijze: Old MacDonald had a farm

De kleinkinderboerderij - ia ia o
alle beesten, dat zijn wij - ia ia o.

  Refrein:
Een Van Diepen hier, een Van Diepen daar,
hier een Diep, daar een Diep, overal een Diep Diep.
Alle beesten dat zijn wij - ia ia o.

Rob
Hier is dan de nummer één - ia ia o.
Groter gek vind je er geen - ia ia o.


  Refrein

Anja
Z'n eerste zus is ook al groot - ia ia o.
Al vijf jaar in de huw'lijksboot - ia ia o.

  Refrein

Ingrid
Ingrid kwam als nummer drie - ia ia o.
Maar stoppen, nee, dat dee Truus nie - ia ia o.

  Refrein

Ivonne
Compleet is nu het Smal-kwartet - ia ia o.
Na Vonne is nu 'rood' aan zet - ia ia o.

  Refrein

Maria
Maria heeft gezond verstand - ia ia o.
Dat brengt die troel naar Engeland - ia ia o.

  Refrein

Louise
De techneut van 't hele stel - ia ia o.
Staat in de bouw haar mannetje wel - ia ia o.

  Refrein

Tanno
Tan heeft de studie herontdekt - ia ia o.
Straks in zaken, goed gebekt - ia ia o.

  Refrein

Karin
Onze chirurgin in spé - ia ia o
heeft vandaag haar mes niet mee - ia ia o.

  Refrein

Annelies
Chemiestudente Annelies - ia ia o
is van Berend lang niet vies - ia ia o.

  Refrein

Maaike
't Middelst kleinkind uit Heiloo - ia ia o
doet eindexamen VWO - ia ia o.

  Refrein

Tom
Met een gitaar en een mooi boek - ia ia o
raakt Toms vrije tijd snel zoek - ia ia o.

  Refrein

Jacco
Uitgerust met opa's naam - ia ia o.
maakt hij plaatselijk veel faam - ia ia o.

  Refrein

Theo
Twaalf jaar al op zijn post - ia ia o
aan het and're eind van Grost - ia ia o.

  Refrein

Sandra
Werner staat hier als stand-in - ia ia o.
Sandra leert dit jaar voor Fin - ia ia o.

  Refrein

Heidi
Heidi is een kei op school - ia ia o
en groeit de laatste tijd als kool - ia ia o.

  Refrein

Jeroen
Jeroen werkt net over de grens - ia ia o.
Vervult aldaar zijn vaders wens - ia ia o.

  Refrein

Mieke
Naar school gaat Mieke met de bus - ia ia o.
Thuis zorgt zij goed voor haar zus - ia ia o.

  Refrein

Femke
Femke is de jongste telg - ia ia o.
Dit wordt vast een echte Belg - ia ia o.

  Refrein

Merel
Merel zingt het hoogste lied - ia ia o.
Die grote meid van Ing en Piet - ia ia o.

  Refrein

Gijs
Gijs, dat is haar kleine broer - ia ia o.
Maar al minstens even stoer - ia ia o.

  Refrein

Hanneke
Hanneke met haar lange haar - ia ia o
staat voor oma altijd klaar - ia ia o.

  Refrein

Emma
Een naam als van een koningin - ia ia o.
Is dat geen prachtig mooi begin - ia ia o.

  Refrein

Tim
Tim sluit eindelijk de rij - ia ia o.
Maar elk jaar komen er nog bij - ia ia o.

  Refrein

Had u hieraan ooit gedacht - ia ia o.
U heeft zo heel wat voortgebracht - ia ia o.

  Refrein

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terugbliklied
wijze: Aan het strand stil en verlaten

Vijftig jaar alweer geleden
stak een huw'lijksboot van wal
en dat scheepje staat tot heden
tegen alle stormen pal.
Eensgezind is de bemanning
- nimmer liep het aan de grond -
't bruidspaar dat op zoek naar goud ging
en dat goud vandaag ook vond.

  Refrein:
Wat een feest voor Jaap en Geertje:
vijftig jaar al zij aan zij.
Eens het koper, toen het zilver
en nu ook het goud erbij.

't Koper bracht al heel wat vreugde.
Ieder zong het hoogste lied.
Wijsjes die ons nog lang heugden,
zoiets moois vergeet je niet:
"Bij de sluizen van IJmuiden",
"'t Vissersmeisje", "Waterval",
"Als de klok van Arnemuiden",
"Aan het strand ..." - dat hoor je al!

  Refrein

Op G4 daar in Grosthuizen
kwam er jaarlijks eentje bij
en met vreugde steeds ontvangen;
't was al gauw een hele rij.
Later werd het dan G 18,
maar de rij ging rustig door.
Dertien kinderen ten slotte
vormden toen het zilv'ren koor.

  Refrein

En na vijfentwintig jaren
blikten wij al ver vooruit:
op de wijs van "Grijze haren"
zongen wij toen allen luid:
"Als je ooit je gouden feest viert,
denk aan deze woorden t'rug:
bouw bij 't huis waar jullie wonen,
eens een nieuwe, sterke brug!"

  Refrein

Veertig jaar was ook al prachtig,
maar het mooiste is toch goud.
En wie weet wat nog gaat komen,
jullie zijn nog lang niet oud.
't Koor van nu is weer wat groter,
stapels kind'ren, schoon- en klein-,
en we zingen met z'n allen
tot besluit nog één refrein.

  Refrein


kouwekantlied
wijze: Aan de oever van de Rotte

Schone dochters en schoonzonen
komen hier nu voor u staan
om met zingen te belonen
wat u voor ons hebt gedaan.
Om met zingen te belonen
wat u voor ons hebt gedaan.

Vijftig jaar is het geleden
dat u trouwde met elkaar.
Dankzij u konden wij maken
een enorm' familieschaar.
Dankzij u konden wij maken
een enorm' familieschaar.

Dertien kinderen geboren!
Liep dat soms wat uit de hand?
Zo een huis trok vele vrijers,
zelfs uit het buitenland.
Zo een huis trok vele vrijers,
zelfs uit het buitenland.

"Ik kreeg Truus", "En ik Louise",
"Ik sloeg Miny aan de haak."
Wat een keuze, wat een soorten.
Ieder vond wat naar zijn smaak.
Wat een keuze, wat een soorten.
Ieder vond wat naar zijn smaak.

"Ik koos Tom", "En ik nam Pieter",
"Ik vond Jan, in Amsterdam".
Op Grosthuizen nummer achttien
kregen ze die vrijers tam.
Op Grosthuizen nummer achttien
kregen ze die vrijers tam.

"Ik heb Kees", "En ik vond Herman",
"Nico was bestemd voor mij."
En nog altijd kwam geen einde
aan die lange kinderrij.
En nog altijd kwam geen einde
aan die lange kinderrij.

"Ik kreeg Jaap", "En ik koos Ina",
"Ik nam Lia bij haar vel!"
Eentje is er weer beschikbaar,
maar die pakken ze nog wel.
Eentje is er weer beschikbaar,
maar die pakken ze nog wel.

't Leven dat u hebt geschonken
zet zich menigvuldig voort.
Dat wat u eens bent begonnen,
is wat ons nog steeds bekoort.
Dat wat u eens bent begonnen,
is wat ons nog steeds bekoort.

D' kouwe kant van de familie
zegt u dank voor al dat goeds.
't Is de warmte van u beiden
die ons allen leven doet.
't Is de warmte van u beiden
die ons allen leven doet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

potpourri

wijze: Toen onze mop een moppie was


Ons pa en moe zijn stapelgek
op spelletjes, het geeft
niet wat, als het maar met 'geluk'
of 'slim' te maken heeft.
Ze scrabbelen en puzzelen
en kaarten heel wat af,
maar als pa te veel moppert,
speelt mam één dag niet - voor straf.

Pa bridget vast elke donderdag
en mam houdt met een spel
'de oudjes' van de Rozenburg
actief, gezond en wel.
Het rummycub kwam in gevaar
als mam volksdansen moet;
daarom dat pa dan in 't vervolg
de middagafwas doet.


wijze: Naar de speeltuin

Pa gaf altijd te verstaan:
"Ik ga nooit uit Grost vandaan."
Dat was voor ons kind'ren een fijne zekerheid.
Hij zei ook: "Als 't moet van moe,
wil 'k desnoods naar Bergen toe:
de Eeuwige Laan is ook nog een mog'lijkheid."

Nou, u weet hoe of het liep:
ze verhuisden in 't geniep
naar een nieuwbouw vol met sloten.
't Stel kwam tussen Veer en Drecht
op de Ariëns terecht.
Waarom is dat toch besloten?
Dat ontdekten we pas later:
moeder Pater, vader rood -
tja, dan trekt zo'n rooie pater,
ook al is-ie jaren dood.
En wat ook nog iets verklaart:
voorman Ariëns werd gebaard
op de dag dat bruidspaars trouwdag steeds verjaart!


wijze: Toen wij uit Rotterdam vertrokken

Als je ze daar zo braaf ziet zitten,
dan denk je: "Da's een vreedzaam stel."
En tot een jaar of wat geleden
waren ze dat ook zeker wel.
Maar 'hoeste ouwe hoeste gekker'
lijkt nu de leus van mam en pa.
Ze houden er de laatste jaren
een hobby vol geweld op na.
Je ziet ze week'lijks zwaar bewapend
op pad gaan. Kan dat zomaar wel?
Onze bejaarde terroristen -
gek op het stenengooiersspel.


wijze: Sofietje

Pa wou ooit het hol der Beren
gaan beheren
als een luxueus pension.
Hij vond dat dat prachtig kon
in 't voormalige station.
Moeder wou er niks van weten:
" 'k Heb voor 't eten
aan mijn eigen volk genoeg.
Werk zat met deze ploeg.
Ik moet geen kroeg!"

Toch biedt mam nu regelmatig warm onthaal
aan gasten, zij het op wat kleiner schaal.
Maar die elektrische citruspers, die is er niet voor niets.
Alleen ligt het nu wel anders: geen bedrijf,
maar meer een zijpad van hun tijdverdrijf,
want de gasten die er komen, zijn de Vrienden van de Fiets.

Zellef mogen die twee stoeren
ook graag toeren
en dan is 't een groot gemak,
geen Hotel-Met-Steedse-Kak,
maar een huis'lijk onderdak.
Nou, ze weten ze te vinden,
de Fietsvrinden,
zeker tig keer in het jaar.
En ondanks mam d'r bezwaar
werd pa's droom waar!