v
a n d i e v a n v a n d i e p e n
         
stambomen

Tweemaal eenzelfde soort overzicht: van de vroegste bekende stamvader tot aan de generatie van de broers/zussen en neven/nichten.Bij de VAN DIEPENS gaan we terug tot David, die in het laatste kwart van de 17e eeuw geboren moet zijn.
Zeven 'stappen' later zijn we bij pa beland.Bij de PATERS stammen we af van Pieter die omstreeks 1560 geboren werd.
Maar liefst twaalf 'stappen' later vinden we mam.
En een actueel aanhangsel, vanaf opa Tames van Diepen naar beneden. Niet van alle neven en nichten weet ik of ze kinderen en kleinkinderen hebben.Opa kreeg 10 kinderen en 69 kleinkinderen.
Het aantal achterkleinkinderen, achterachterkleinkinderen en achterachterachterkleinkinderen blijft toenemen.
Zo kreeg opa meer dan 450 nakomelingen!


In dit overzicht zitten zeker gaten en fouten. Aanvullingen en correcties (namen, geboortejaren, trouwjaren) graag mailen via inavandiepen apenstaartje gmail punt com.
Dan zorg ik voor aanpassing.